Projecte Llac Glacial

L’antic llac glacial de la Massana ha estat reconegut i àmpliament referenciat en la comunitat científica des del Vè Congrés Internacional de l'INQUA al 1957 i darrerament al Congrés Internacional de la IAG del 2013.

Per la difusió d’aquest coneixement, la proposta s’adreça tant a un públic científic com a estudiants i professors, així com a un turisme sensible en aquestes qüestions, hom presenta aquest portal web amb la localització dels afloraments descrits per TURU i BORDONAU (1995). Es pretén aconseguir sinèrgies amb la celebració del dia mundial de la muntanya, explicant el potencial que presenta el fons de vall de la Valira del Nord i com els seus sediments contenen el registre de climes passats. S’espera poder donar a conèixer un material didàctic i despertar el sentit crític en relació amb les conseqüències de l’escalfament global en llocs on actualment existeixen glaceres.

El Dia Internacional de les Muntanyes és una bona ocasió per difondre aquesta part de les Ciències de la Terra tenint les valls de la Valira del Nord com a referents.

De manera recent s'ha publicat l'evolució glacial d'aquest llac en un volum monogràfic sobre el glacialisme al Mediterrani dins de la Lyell Collection editat per la GSL (Geological Society Of London).

Article

Did Pyrenean glaciers dance to the beat of global climatic events? Evidence from the Würmian sequence stratigraphy of an ice-dammed palaeolake depocentre in Andorra. TURU I MICHELS, V., CALVET, M., BORDONAU, J., GUNNELL, Y., DELMAS, M., VILAPLANA, J.M., JALUT, G. (2016). Descarregar en pdf.

Valentí Turu, geòleg de la Fundació, presenta aquest treball al programa de RTVA El Torb.

Accés al mapa

Llac Massana Llac Petit

* Cal desactivar l'inhibidor de finestres emergents del vostre navegador o bé autoritzar l'adreça del servidor de mapes per poder realitzar les consultes a la base de dades del mapa.