Projecte Canvisòls

Any Internacional dels Sòls

Les Nacions Unides han declarat 2015 com a Any Internacional dels Sòls. La FAO estima que un terç de tots els sòls del món està degradat o en procés de degradació i, si no s'adopten canvis, la superfície mundial de terra cultivable i productiva per persona equivaldrà el 2050 a només una quarta part del nivell de 1960.

La FAO estima que un terç de tots els sòls es degraden, a causa de l'erosió, compactació, obturació, salinització, esgotament de la matèria orgànica i els nutrients, acidificació, contaminació i altres processos causats per pràctiques insostenibles de gestió del sòl. A no ser que s'adoptin canvis, la superfície mundial de terra cultivable i productiva per persona equivaldrà el 2050 a només una quarta part del nivell de 1960.

Projecte “Sòls i Canvi Climàtic”

Madriu 2004 14La Fundació Marcel Chevalier proposa el projecte “Sòls i Canvi Climàtic” pel 10é aniversari de la declaració de les valls del Madriu patrimoni de la humanitat per la UNESCO (2004-2014) un projecte de monitoreig del contingut en carboni dels sòls és dipositària del “know how” en descripció i cartografia de sòls del 6,5% de la superfície d’Andorra, concretament de prop el 70% de les valls del Madriu i Perafita-Claror. Aquesta cartografia a escala 1:25.000 fou realitzada a la segona meitat de la dècada de 1990, essent inclosa en la documentació per a la candidatura de declaració del Madriu com Patrimoni de la Humanitat.

Per a la cartografia es va procedir a la descripció de 38 pedions entre el coll de Vallcivera i Entremesaigües, incloent els sectors de l’Illa, els Estanys Forcats, l’Estany Blau i els circs de l’Estall Serrer – Setut. La memòria de la cartografia està basada per la identificació d’un total de 48 mostres de sòls recollides a l’agost de 1997. D’aquest total s’han efectuat analítiques, granulometries i determinacions que han permés classificar un total de 21 pedions. En base als pedions, la fotointerpretació, la geomofología, el règim tèrmic de la vall i la vegetació existent s’ha pogut completar la cartografia de la vall principal. Aquesta es pot consultar al mapa que hem enllaçat a continuació.

Accés al mapa

Mapa sòls Madriu

* Cal desactivar l'inhibidor de finestres emergents del vostre navegador o bé autoritzar l'adreça del servidor de mapes per poder realitzar les consultes a la base de dades del mapa.