Projecte Aquateca

AquatecaEl registre hídric d'Andorra, canvi climàtic i incidència antròpica

El projecte Aquateca es basa en un mostreig aleatori en l'espai i en el temps de les aigües superficials i subterrànies del Principat d'Andorra.

L'objectiu principal que persegueix és el de disposar d'un magatzem hídric que serveixi de base de dades per a qualsevol projecte local o internacional en l'àmbit del medi ambient, salut ambiental, climatologia i hidrologia superficial o subterrània.


Col·laboradors

Comissió Nacional Andorrana per la Unesco Vista Clara Inc Beta Analytic Igeotest


Cas d'estudi: Font d'Arinsal

Aigua d'Arinsal