Projecte Fisigeo

Dia internacional de la terra

El 22 d'abril es celebra el Dia Internacional de la Terra. Es va instaurar per crear una consciència comuna als problemes mediambientals com la superpoblació, la producció de contaminació o la conservació de la biodiversitat. El seu objectiu és subratllar la importància de l'ús responsable dels recursos naturals de la Terra així com una adequada educació ambiental.

Dia Internacional de la Terra

Projecte FISI-GEO (Geofísica aplicada i prospecció del subsòl)

El dia internacional de la Terra cada 22 d’abril se celebra per assolir un just equilibri entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i futures, però també per recordar que el planeta i els seus ecosistemes ens donen la vida i el sosteniment. Així mateix, a l’any Internacional del Planeta Terra al 2008 es va promoure l'ensenyament de les ciències de la Terra per facilitar a la humanitat els instruments necessaris per a l'ús sostenible dels recursos naturals i per construir la infraestructura científica essencial per al desenvolupament sostenible.

És amb aquest esperit que la FUNDACIÓ MARCEL CHEVALIER proposa exposar les dades del subsòl d’Andorra obtingudes amb mètodes geofísics, de forma a sensibilitzar la població en el mètode científic, i apropar la tecnología a un baix cost tot fomentant el treball en xarxa.

La importància per al desenvolupament sostenible dels processos i els recursos de la Terra és objecte general d’aquest projecte, però també ho ha estat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura al 2008. La creació de la base de dades consultable lliurement serveix a la gestió sostenible del sòl del Principat. Aquest objectiu està en consonància amb els de la Unió Internacional de Ciències Geològiques i altres societats i grups de ciències de la Terra en el marc de l’any internacional de la Terra.

La posta en marxa d’aquest projecte vol encoratjar a totes les entitats afins afegir-se al projecte amb les seves dades i crear així més consciència sobre la importància de les ciències de la Terra per aconseguir el desenvolupament sostenible i per promoure accions a nivell local i nacional.

Accés al mapa

Mapa FisiGeo

Cal desactivar l'inhibidor de finestres emergents del vostre navegador o bé autoritzar l'adreça del servidor de mapes per poder realitzar les consultes a la base de dades del mapa.

Documentació

Llegenda Refraction Seismic

Llegenda Vertical Electrical Soundings

Llegenda ElectroMagnet Noise

Llegenda NMR Loops