SERVEIS

Un estoc de més de 300 mostres d’aigües naturals del País per ús científic, datació i estudis isotòpics. Actualment s’està treballant per a la seva condonació a una entitat pública per a la seva conservació i gestió.

Més de 1500 estudis al País relacionats amb estudis geològics i geofísics, de medi ambient i recursos hídrics, de riscos naturals i peritatges cedits per l’empresa Igeotest SLU. L'explotació de les dades d’arxiu és la base principal de la recerca de la Fundació, i està essent objecte d’una classificació acurada per a la seva difusió.

Més de 500 llibres i revistes especialitzades en els camps del món mineral de les Ciències Naturals i subscrita a una desena de revistes científiques. Les revistes han estat curosament seleccionades per constituir una mostra del producte de la comunitat científica veïna (Espanya, França, Portugal i la Gran Bretanya).

Més de 70 datacions radiomètriques de terrenys del País, moltes de les quals són inèdites. Es pretén posar a l’abast de la comunitat científica el conjunt de les datacions i a l’abast de la societat civil les implicacions paleoambientals de les mateixes.

Col·lecció de més de 100 peces lítiques i minerals del País i Pirineus així com fòssils d’Andorra. Mostres de terrenys mobles d’alt significat científic per al seu anàlisi. S’està elaborant un catàleg que sigui accessible a la comunitat científica.

En el servei de didàctica i docència en geologia del país a entitats públiques i associacions, s'han realitzat serveis a entitats com l'EPFEM i ADN.

Servei de recuperació de Patrimoni Geològic per al País: Arxius, PC, etc.

Organització d'esdeveniments científics per a la difusió i debat del medi físic i paleoambients del quaternari.

Esdeveniments organitzats amb AFEQ i AEQUA.