FINANÇAMENT I SERVEIS

Finançament Fundació M. ChevalierFins a dia d’avui la única via de finançament per la Fundació Marcel Chevalier ha estat la que Igeotest SLU ha efectuat per aquesta en base a un pressupost anual de previsions. A continuació es pot observar quin ha estat el pes de la inversió i els resultats d’exercici d’Igeotest SLU des de la creació de la Fundació.

Hom pot observar que Igeotest SLU ha mantingut un compromís ferm amb la Fundació, no minvant el finançament de la mateixa de forma independent als resultats de l’exercici d’Igeotest SLU. Aquesta actuació ha estat així perquè Igeotest SLU ha cregut des del primer dia en la importància d’aquest projecte. Actualment la Fundació Marcel Chevalier ha estat declarada d’interès general pel MI Govern en el primer trimestre de 2010.

Un estoc de més de 300 mostres d’aigües naturals del País per ús científic, datació i estudis isotòpics. Actualment s’està treballant per a la seva condonació a una entitat pública per a la seva conservació i gestió.

Més de 1500 estudis al País relacionats amb estudis geològics i geofísics, de medi ambient i recursos hídrics, de riscos naturals i peritatges cedits per l’empresa Igeotest SLU. L'explotació de les dades d’arxiu és la base principal de la recerca de la Fundació, i està essent objecte d’una classificació acurada per a la seva difusió.

Més de 500 llibres i revistes especialitzades en els camps del món mineral de les Ciències Naturals i subscrita a una desena de revistes científiques. Les revistes han estat curosament seleccionades per constituir una mostra del producte de la comunitat científica veïna (Espanya, França, Portugal i la Gran Bretanya).

Més de 70 datacions radiomètriques de terrenys del País, moltes de les quals són inèdites. Es pretén posar a l’abast de la comunitat científica el conjunt de les datacions i a l’abast de la societat civil les implicacions paleoambientals de les mateixes.

Col·lecció de més de 100 peces lítiques i minerals del País i Pirineus així com fòssils d’Andorra. Mostres de terrenys mobles d’alt significat científic per al seu anàlisi. S’està elaborant un catàleg que sigui accessible a la comunitat científica.

En el servei de didàctica i docència en geologia del país a entitats públiques i associacions, s'han realitzat serveis a entitats com l'EPFEM i ADN.

Servei de recuperació de Patrimoni Geològic per al País: Arxius, PC, etc.

Organització d'esdeveniments científics per a la difusió i debat del medi físic i paleoambients del quaternari.

Esdeveniments organitzats amb AFEQ i AEQUA.